Wednesday, 07/12/2022 - 03:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢO YÊN

Quyết định 596 về công bố bãi bỏ 02 TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở GD&ĐT

Ngày ban hành:
10/03/2020
Ngày hiệu lực:
10/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 554 về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ tron giải quyết TTHC lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc chức năng quản lý của Sở GD&ĐT

Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 công bố Danh mục 122 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành:
29/03/2019
Ngày hiệu lực:
29/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực