Thứ bảy, 02/12/2023 - 00:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢO YÊN
 • Phần mềm Lớp học trực tuyến https://olm.vn/hoc-bai
  | Phòng GD&ĐT Bảo Yên | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • https://olm.vn/hoc-bai
  | Phòng GD&ĐT Bảo Yên | 6 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Toán 6 PPT
  | Phòng GD&ĐT Bảo Yên | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
  Các bài PPT chương trình Toán 6 2018
 • Thí nghiệm ảo Vật lý THCS
  | Phòng GD&ĐT Bảo Yên | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC MÔN TIẾNG ANH 7, TOÁN 6 - TUẦN 28
  | Tạ Thị Thanh | 348 lượt tải | 2 file đính kèm
  Bài tập bổ trợ tiếng anh, toán tuần 28
 • Bài tập hỗ trợ dạy học trực tuyến Tuần 5, môn Toán 6, Tiếng Anh 7
  | Tạ Thị Thanh | 331 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tập hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Toán 8, Tuần 3
  | Tạ Thị Thanh | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI TẬP/CÂU HỎI HỖ TRỢ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TOÁN 8, TUẦN 1 SAU KHI TÁI GIẢNG
  | Tạ Thị Thanh | 329 lượt tải | 1 file đính kèm