Thứ năm, 28/10/2021 - 09:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢO YÊN
 • BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC MÔN TIẾNG ANH 7, TOÁN 6 - TUẦN 28
  | Tạ Thị Thanh | 194 lượt tải | 2 file đính kèm
  Bài tập bổ trợ tiếng anh, toán tuần 28
 • Bài tập hỗ trợ dạy học trực tuyến Tuần 5, môn Toán 6, Tiếng Anh 7
  | Tạ Thị Thanh | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tập hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Toán 8, Tuần 3
  | Tạ Thị Thanh | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI TẬP/CÂU HỎI HỖ TRỢ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TOÁN 8, TUẦN 1 SAU KHI TÁI GIẢNG
  | Tạ Thị Thanh | 195 lượt tải | 1 file đính kèm