Wednesday, 17/08/2022 - 08:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢO YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GIÁO DỤC BẢO YÊN TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP

Những năm qua nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo, ngày càng khẳng định được vị thế so với các huyện trong tỉnh.

            Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong những năm qua ngành Giáo dục Bảo Yên đã tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc, sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục sự nghiệp giáo dục, đào tạo của huyện Bảo Yên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo, ngày càng khẳng định được vị thế so với các huyện trong tỉnh.

Lễ Khai giảng của trường THCS số 2 Phố Ràng

 

          Trên cơ sở tham mưu tích cực của Phòng GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND huyện đã dành phần lớn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư cho những trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều trên địa bàn huyện. Đến nay hầu hết các đơn vị trường học có phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ được xây dựng kiên cố, bán kiên cố đảm bảo cho việc dạy và học của các nhà trường. Đặc biệt tập trung xây dựng cơ sở vật chất ở các điểm trường trung tâm để đẩy nhanh tiến độ đưa học sinh lớp 3, 4, 5 từ điểm trường lẻ về trung tâm, đến năm học 2020 – 2021 toàn huyện đã đưa được 2.719 học sinh lớp 3, 4, 5 từ điểm trường lẻ về trung tâm nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới. Với sự đầu tư đồng bộ, có trọng điểm như vậy đến năm 2019 toàn huyện có 45/75 (60%) trường công lập đạt chuẩn quốc gia (vượt kế hoạch so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020). Mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại tinh gọn phù hợp với yêu cầu giáo dục, đào tạo của từng xã, thị trấn, đáp ứng được nhu cầu giáo dục của con em nhân dân địa phương. Trong giai đoạn 2015- 2020 Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện tiến hành sát nhập 18 trường TH, THCS thành 09 trường nhằm thực hiện tinh giảm bộ máy, đáp ứng nhu cầu giáo dục ở các địa phương.

Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018

          Xác định vai trò của người thầy có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển  giáo dục và vào đào tạo, hàng năm ngành Giáo dục huyện Bảo Yên luôn quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đáp ứng nhiệm vụ giáo dục của các bậc học sát với nhu cầu thực tế. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp ở các cấp học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên đều ý thức trong việc học tập và bồi dưỡng để đạt chuẩn và trên chuẩn. Đến thời điểm hiện nay, trên 80 % cán bộ,  giáo viên có trình độ đạt chuẩn trên chuẩn (theo Luật giáo dục mới năm 2020). Để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ, định kỳ hàng năm Phòng GDĐT chỉ đạo, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp từ cấp trường đến cấp huyện và tham gia các Hội thi cuộc thi khác dành cho giáo viên do Sở GDĐT tổ chức. Trong những năm qua, tại các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đoàn giáo viên huyện Bảo Yên luôn được đánh giá cao, thường xuyên  đứng trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Các giáo viên đạt giỏi cấp huyện, tỉnh là nguồn và cũng là đội ngũ cốt cán của ngành để triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn của cấp học. Nguồn nhân lực này sẽ giúp cho giáo viên các trường nói riêng và ngành Giáo dục nói chung cùng nhau chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác dạy học ngày càng chất lượng, đáp ứng được công tác dạy và học trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

          Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên thường xuyên chỉ đạo các trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục làm trọng tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ, tăng cường hội nhập quốc tế. Các mô hình trường học (trường học mới, trường học bán trú, trường học gắn với thực tiễn) được quan tâm, đầu tư phát triển đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt là mô hình trường học gắn với thực tiễn được các nhà trường đầu tư xây dựng nhằm thực hiện nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn với thực tiễn”. Đến nay 100% các trường THCS trên địa bàn huyện đều xây dựng 01 mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; nhiều mô hình trường học gắn với thực tiễn ở các nhà trường đã phát huy hiệu quả, được các cấp, các ngành đánh giá cao như mô hình trường học nông trại của trường TH&THCS Cam Cọn, mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng của trường PTDTBT THCS Kim Sơn … những mô hình này đã trở thành điểm sáng của giáo dục Bảo Yên.

Tổ chức dạy học tiếp cận mô hình STEM ở trường THCS số 1 Phố Ràng

 

              Bên cạnh việc đưa các mô hình dạy học vào các nhà trường, các đơn vị trường học còn quyết liệt thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Các phương pháp dạy học mới tiên tiến được các nhà trường vận dụng đưa các tiết học phù hợp với từng nội dung bài học, từng đối tượng học sinh như: Dạy học theo hướng tiếp cận mô hình STEM, phương pháp dạy học đảo ngược, dạy học song ngữ …  đã thu hút học sinh tham gia, tạo hứng khởi cho học sinh giúp học sinh tiếp cận các kiến thức nhanh hơn, phát huy tinh thần tự học của học sinh từ đó góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy ở các nhà trường.

 Trao giải học sinh đạt giải cấp quốc gia trong cuộc thi Trạng Nguyên tiếng Việt

          Với việc quan tâm đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, chất lượng và hiệu quả giáo dục của huyện Bảo Yên có nhiều chuyển biến tích cực, Huyện đã đạt và duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 17/17 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 6/17 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt; 11/17 xã đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; 17/17 xã, thị trấn đạt xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên rõ rệt, hàng năm tỷ lệ học sinh được đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên luôn đạt trên 40%. Bên cạnh chất lượng  đại trà ngày một nâng lên, chất lượng mũi nhọn cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2019-2020, toàn huyện có 1350 học sinh TH, THCS đạt học sinh giỏi các cấp, trong đó: Học sinh giỏi cấp huyện 1033  học sinh, cấp tỉnh 306 học sinh; cấp quốc gia: 11 học sinh.

Đoàn Bảo Yên nhận cờ lưu niệm tại Hội thi Tiếng hát người giáo viên nhân dân

          Bên cạnh đó các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cũng được quan tâm triển khai thực hiện trong các nhà trường; các phong trào văn nghệ thể thao đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường. Đặc biệt tại các Hội thi văn nghệ, thể thao toàn ngành do Sở GD&ĐT tổ chức ngành Giáo dục Bảo Yên luôn được đánh giá cao, xếp hạng nhất nhì toàn đoàn như: Đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội khởỏe Phù Đổng cấp tỉnh (năm 2015); giải nhất Giai điệu tuổi hồng (năm 2017); giải nhì tại Hội thi Tiếng hát người giáo viên nhân dân (năm 2018); giải nhất Cuộc thi Chỉ huy đội giỏi  (năm 2018), ….Đây là nguồn cổ vũ to lớn thúc đẩy phong tròa văn hóa, văn nghệ, thể thao trong các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Có được những kết quả ấn tượng trên, có thể thấy đây chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/20213 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, của các cấp ủy đảng và ngành giáo dục Bảo Yên, nhất là việc kết hợp giữa nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, trường lớp với đội ngũ giáo viên trong nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh và chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của thy, trò các nhà trường. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho ngành giáo dục Bảo Yên bước tiếp trong quá trình hội nhập và đổi mới trong giai đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn mới, với xu thế hội nhập và phát triển đòi hỏi ngành Giáo dục Bảo Yên phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác quản lý và giảng dạy. Tiếp tục tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường theo hướng hiện đại, đảm bảo các điều kiện dạy học cho các nhà trường. Đặc biệt tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường THCS số 1 Phố Ràng thành trường trọng điểm chất lượng giai đoạn 2020 -2025; trường TH số 1 Phố Ràng thành trường điển hình về dạy học ngoại ngữ. Đồng thời xây dựng một số trường nòng cốt chất lượng ở những xã có điều kiện kinh tế thuận lợi như: các trường ở xã Phúc Khánh, Bảo Hà, Việt Tiến… Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiến tới thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Huyện lên tầm cao mới.

                                                                                        Tạ Thị Thanh – Giáo viên trường TH&THCS số 2 Phúc Khánh


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết