Tuesday, 18/12/2018 - 18:16|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Tết trao yêu thương

Tết trao yêu thương

     Tổ chức Tết dân tộc cho các em học sinh vào mỗi dịp tết đến xuân về là hoạt động thường niên của trường PTDTBT THCS Xuân Thượng. Năm nay, Tết ...